Sustainable Finance Disclosure Regulation: wat is het en wat zijn de eisen?

Home  /   Sustainable Finance Disclosure Regulation: wat is het en wat zijn de eisen?
Sustainable Finance Disclosure Regulation: wat is het en wat zijn de eisen?

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (in het Nederlands: De overordening inzake openbaarmaking van informatie over duurzame financiering) is een reeks van regels met betrekking tot het duurzaamheidsprofiel van bedrijven en fondsen. Deze nieuwe verordening vereist dat beursgenoteerde bedrijven de milieu- en sociale risico’s die verbonden zijn aan het productieproces openbaar maken. Het doel van deze verordening is om investeerders te helpen met het maken van weloverwogen beslissingen over waar ze hun geld in willen steken. In deze blogpost bespreken we wat je moet weten over de Sustainable Finance Disclosure Regulation. We behandelen onderwerpen zoals wie onder de verordening valt en wat openbaar moet worden gemaakt. Lees dus snel verder!

Wie valt onder de verordening?

Zoals net al even kort genoemd werd, is de verordening inzake openbaarmaking van informatie over duurzame financiering van toepassing op alle beursgenoteerde ondernemingen in de Europese Unie. Dit betekent dat alle ondernemingen met een aandelenkapitaal (of schulden), die tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten, aan de nieuwe regels moeten voldoen. 

Wat moet openbaar worden gemaakt?

Volgens de SFDR moeten deze ondernemingen dus informatie over de milieu- en sociale risico’s als gevolg van hun bedrijfsvoering openbaar maken. Deze openbaarmaking moet een beschrijving bevatten van de benadering van duurzaamheid door de onderneming, hoe zij omgaat met milieu- en sociale risico’s, en welke maatregelen zij heeft genomen om deze risico’s te beperken. De openbaarmaking moet ook een samenvatting bevatten van de mogelijke financiële gevolgen die deze risico’s voor de onderneming kunnen hebben. De verordening verplicht ondernemingen niet vertrouwelijke informatie, zoals gegevens over hun toeleveringsketens, openbaar te maken. Zij worden echter wel aangemoedigd dit te doen als dit relevant is voor beleggers.

Naast het bekendmaken van milieu- en sociale risico’s moeten beursgenoteerde fondsen ook hun duurzame beleggingsbeleid bekendmaken. In dit beleid moet worden uiteengezet hoe het fonds van plan is overwegingen te integreren in zijn beleggings- en besluitvormingsproces.

De nieuwe regels zijn al een tijdje van kracht, maar het is nog steeds relevant om hier als bedrijf goed op te letten en aan alle eisen te voldoen.

Leave a comment